Varför skall vi vinna? Vår motivering!

Vi vill visa att det faktiskt går att använda IT i idrottsundervisningen! Vi integrerar svenskan, ord och begrepp i idrotten, samt letar och förstår vad kunskapskraven innebär och hur det ser ut i praktiken. Vi vill även visa att  vi är med och påverkar vad vi skall göra på idrotten. Vi får lämna förslag, diskutera och även motivera hur vi anser att det går in i kunskapskraven.

Utdrag ur Skolverkets kunskapskrav i idrott för årskurs 6:
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (enkla och till viss del, relativt väl, väl,) underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Under vårt arbete med idrottsdiskussioner utifrån vad vi gör, vad vi tränar och hur det känns ökar vi vår medvetenhet för vad hälsa och livsstil innebär.