Varför skall vi vinna? Vår motivering!

Vi vill visa att det faktiskt går att använda IT i idrottsundervisningen! Vi integrerar svenskan, ord och begrepp i drotten, samt letar och förstår vad kunskapskraven innebär och hur det ser ut i praktiken. Här använder vi vår förmåga att uttrycka oss i tal och skrift. Andra elever och nyfikna får chans att läsa vad vi skrivit och förhoppningsvis får vi feedback på vårt sätt att arbeta.
Vi använder även IT som en del i att filma vad vi gör, titta på filmen och sedan få en chans att kunna förbättra vår rörelse, uppgift ytterligare. När vi tittar på filmen gör vi det tillsammans med kamrater och vår idrottslärare.

Utdrag ur Skolverkets kunskapskrav i idrott för årskurs 6:
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (enkla och till viss del, relativt väl, väl,) underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Under vårt arbete med  HIT (hög intensiv träning) har vi kopplat ihop praktiskt arbete med resonemang kring hur det kan påverka hälsan. Här har vi använt vår sajt till diskussioner kring detta kunskapskrav.
Diskussionerna kan ni se under fliken HÄLSA.
Under HIT kan ni läsa om vårt projekt.