Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss vad upphovsrätten innebär. Vi har även fått tänka till hur vi skriver för att få så många som möjligt att läsa vår blogg. Svenska språket är en del som går som en röd tråd genom alla ämnen i skolan och vi som är intresserade av just idrott har här en chans att använd begreppen i skrift. Vi har även haft sidan som en reflektion att i skrift och bild återge vad som hänt på idrottslektionen.
Sidan fungerar även som en dokumentation över vad vi gjort, t ex HLR och kan då ge ett stöd när vi skall träna på detta hemma.