Upphovsrätten

Materialet som vi lägger ut på denna sidan är vårt eget och vi ber er respektera upphovsrätten! Vårt mål är att använda eget material och egna texter i syfte att utveckla vårt eget språk i idrott, alltså ej plagiera från andra.
Här har vi även diskuterat vad STIM innebär i samband med bland annat dans. Vid dessa tillfällena med musik nöjer vi oss med att ta foton, alltså ej lägga ut avsnitt med musik. Vi har en ”ständigt levande dialog” mellan elev och lärare.