Syfte och mottagare

Syftet är att få ökad förståelse för kunskapskraven samt att koppla ihop svenskan med idrotten och bli små journalister som är ute och intervjuar och för reportage på andra klassers idrottslektioner. Syftet är  även att elever som av en eller annan anledning inte kan delta i idrotten kan vara med aktivt kan dokumentera i skrift och bild. Mottagare är föräldrar, samt övriga elever på skolan som på detta sätt får se sin idrott som ett reportage, utlagt på webben.