Syfte och mottagare

Syftet med denna sidan är att berätta för föräldrar samt även andra intresserade vad vi gör på idrotten. Sidan är även till för oss elever. Här kan vi läsa vad som kommer att hända på idrotten under kommande vecka samt att vi även skall kunna följa vad som händer på idrotten om vi är sjuka eller av någon annan anledning ej är med.
Vi vill även berätta vad vi gör för att nå kunskapsmålen i idrott.
Idrotten innehåller även en reflektionsbit där vi skall fundera över hälsa och livsstil.