På gång!

På denna sidan berättar jag lite vad som är på gång!
I skrivandets stund är en målsättning att få in ytterligare två rörelsepass i varje klass. Totalt blir det då 4 stycken varav 2 är idrottslektioner och två är rörelsepass som klassläraren håller i. Meningen är att de även vid dessa passen skall få upp flåset. Passen kommer att vara på mellan 15-20 minuter och i den mån det fungerar kommer vi att vara utomhus.
Eleverna har tillsammans med mig kommit med förslag på vad ett rörelsepass kan innehålla. Utifrån deras förslag kommer jag sedan att skapa en ”Rörelsebank” som sedan klasslärarna kan ha att ”ösa” ur. Det kan röra sig om allt mellan olika lekar till rundor på lekplatsen och raska promenader i omgivningen.

Anders Hansen, läkare och forskare inom psykiatrin, har skrivit två intressanta böcker

  1. Hälsa på recept
  2. Hjärnstark

De är lättlästa och jag rekommenderar er att läsa dem!

Du förbättrar ditt minne, inlärning och din koncentration med daglig rörelse!