På gång!

På denna sidan berättar jag lite vad som är på gång!
I skrivandets stund är en målsättning att få in ytterligare två rörelsepass i varje klass. Totalt blir det då 4 stycken varav 2 är idrottslektioner och två är rörelsepass som klassläraren håller i. Meningen är att de även vid dessa passen skall få upp flåset. Passen kommer att vara på mellan 15-20 minuter och i den mån det fungerar kommer vi att vara utomhus.
Eleverna har tillsammans med mig kommit med förslag på vad ett rörelsepass kan innehålla. Utifrån deras förslag kommer jag sedan att skapa en ”Rörelsebank” som sedan klasslärarna kan ha att ”ösa” ur. Det kan röra sig om allt mellan olika lekar till rundor på lekplatsen och raska promenader i omgivningen.

Anders Hansen, läkare och forskare inom psykiatrin, har skrivit två intressanta böcker

  1. Hälsa på recept
  2. Hjärnstark

De är lättlästa och jag rekommenderar er att läsa dem!

Jag har gemensamt med eleverna sett filmen Hälsofrämjande skolutveckling.

Du förbättrar ditt minne, inlärning och din koncentration med daglig rörelse!

Vi är på gång och flera av klasserna har nu rörelse ytterligare två gånger i veckan. Eleverna har ”fått” sin Rörelsebank och kan ur den tillsammans med sin lärare välja vad de skall när de går ut. Denna Rörelsebank är föränderlig, dvs eleverna kan ständigt komma med nya idéer och förslag och sedan sätter vi in förslagen på ”banken”.

Åk 3 (v.47)

Vi valde att samarbeta med matematiken. Det finns många saker du kan göra med ett rep!

Åk 6

En kort film från åk 6 extra rörelse pass!

http://stjarnornapahallenborg.se/category/faltstudier-och-laborationer/idrott/

 

Hur gick det sedan?

Tre klasser är igång med totalt fyra rörelsepass i veckan. De har två idrottslektioner med mig och ytterligare två rörelsepass med sin klasslärare. I den äldre av klasserna är det veckans fixare som väljer ut någonting från sin Rörelsebank. Det blir minst 15 effektiva minuter utomhus. Eleverna har fått det som en rutin.
I de yngre klasserna är det klasslärarna som håller i trådarna. MEN, eleverna frågar själv efter det nu och vill ut och röra sig.

Målet?
Att alla klasser får in ytterligare två rörelsepass per vecka.