Klass 4

Onsdagen den 11 maj:

Då åker vi till Vellinge och Vanningen.
Det är dags för simning och vattenlek.