Journalisterna

Under denna fliken kommer åk 6 att lägga ut sina reportage från idrottslektioner i åk 2-4. De kommer att vara med på idrottslektionen och ”titta – på”, skriva ett reportage om lektionen, fotografera samt ibland även göra någon intervju av eleverna som har idrott.
Varför detta?
Vi vill hitta ett sätt att integrera svenskan med alla ord och begrepp de skall kunna i idrotten. De skall dessutom kunna reflektera över vad de lärt sig genom åren, värdera och fundera över olika sätt att träna i olika åldrar och hur de olika momenten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Kunskapskrav åk 6 (Idrott och hälsa)
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Kunskapskrav åk 6 (Svenska)
Informationssökning genom intervjuer
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Utdrag ur Skolverkets kunskapskrav i idrott och hälsa