Hur påverkar vi elever undervisningen?

På denna sidan tänker vi ge exempel på hur eleverna är med och påverkar innehållet i undervisningen.
Vecka 45 startade vi med olika Redskaps och rörelsebanor. I inledningen fick vi ut ”kartor” med de olika grundformerna i idrotten. därefter fick vi i grupper komma på olika stationer där vi kunde träna dessa formerna.
När det sedan är dags för redskapsbanorna upptäcker vi förhoppningsvis att några av dem är med, alltså våra idéer.
Nedan sitter vi i grupper 5 minuter i slutet av en idrottslektion och ritar och skriver våra idéer.