HIT

Under v.48-51 arbetar vi både praktiskt och teoretiskt med kunskapskravet som rör

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del, relativt väl, väl,  underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Praktiskt innebär det att varje elev genomför ett program minst  3 dagar i veckan, 2 gånger under idrottslektion och minst ett tillfälle hemma.

Varje fredag är vi inne här på hallejympa och svarar på de 2-3 frågor som finns. Det är även fritt att skriva ytterligare funderingar och tankar som uppstår under vårt projekt. Vår idrottslärare deltar i våra reflektioner här på hallejympa.