Hela skolan

Måndagen den 13 juni springer vi Minimaran.
Klass F-2 springer den kortare slingan.
Klass 3-6 springer den längre.