5A

På dagens idrott kör vi först Svarte Petter som är ungefär som pjätt. Sedan kör vi uppvärmning, så vi får upp flåset.

Efter det kör vi Apberget där man ska fånga skatter under berget som två apor sitter på. Aporna ska kasta bollar på alla de andra som vill ta skatterna.

Fyra sammanfattande bilder på idrottslektionen.

Av: Filippa

Åk3-Agat

Vi startade lektionen med småstafetter och en lek, enkel tunnelpjätt. Därefter övergick vi till att jobba på stationer som alla hade rockringar som tema. Vi fick hoppa med rockringar, kasta, fånga, snurra och i slutet kom vi med egna förslag.