Åk5A

Idag startade vi med kombiträning, dvs övningar som vi kan göra tillsammans med en kamrat och som gör att vi använder många muskler samtidigt. Därefter övergick vi till rörelsebanor. Vi kände igen några stationer som vi själv ritat och ”designat” under slutet av tisdagens lektion.

Åk5

Vi bärgar med att ha samling och prata om vad vi ska göra. Vi ska orientera. Någon har orange och röd. Det är färgerna på kartan. Många kämpar för att hitta alla. Vissa gömmer sig bra.
Av:Julia

Åk5

I dag började vi med att samlas, och då berättade Eva vad vi skulle göra på idrotten. Sen gick vi ut på konstgräs och då sprang vi 1 varv runt hela konstgräs och och blev indelade i två grupper, ena gruppen ska spela fotboll och den andra gruppen ska orientera på halva konstgräs. De hade en karta och det fanns 8 ärtpåsar och då skulle de kryssa på kartan var alla finns.