Åk3-Agat

Vi startade lektionen med småstafetter och en lek, enkel tunnelpjätt. Därefter övergick vi till att jobba på stationer som alla hade rockringar som tema. Vi fick hoppa med rockringar, kasta, fånga, snurra och i slutet kom vi med egna förslag.

Åk 3

Vi startade med musik, rörelse och dans! Det kämpdes på med Jenka stegen och glädjen stod högt i tak när vi lyckades med att få takt och musik att stämma ihop med våra steg.
Sedan blev det en önskad lek – gömmaleken!