Åk2

Idag fick vår lärarstudent Sofia jobba med oss. Vi startade med ”Välta kon” och övergick sedan till en rörelsebana. Det var mycket att tänka på och på fredag kommer vi att köra hela banan som dessutom är som en lek.

Åk5A

Idag startade vi med kombiträning, dvs övningar som vi kan göra tillsammans med en kamrat och som gör att vi använder många muskler samtidigt. Därefter övergick vi till rörelsebanor. Vi kände igen några stationer som vi själv ritat och ”designat” under slutet av tisdagens lektion.

Åk3-Agat

Vi startade lektionen med småstafetter och en lek, enkel tunnelpjätt. Därefter övergick vi till att jobba på stationer som alla hade rockringar som tema. Vi fick hoppa med rockringar, kasta, fånga, snurra och i slutet kom vi med egna förslag.